lu.se

Publikationer

Alla publikationer finns här: LUP/Produktionsekonomi

Under nedanstående finns alla Produktionsekonomis publikationer kategoriserade.
Publikationer för enskilda forskare vid institutionen återfinns under respektive namn i listan till vänster.  

Böcker:

Böcker
Bokkapitel
Doktorsahandlingar
Licentiatavhandlingar
Redaktör för bok


Artiklar:

Vetenskapliga Artiklar
Working Papers


Övrigt:

Konferensbidrag
Konferensbidrag abstrakt
Rapporter
Övriga publikationer