Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Produktions- och lagerstyrning i försörjningskedjor

Forskningen inom produktions- och lagerstyrning i försörjningskedjor har ett fokus på kvantitativa metoder och matematisk modellering av beslutsproblem under osäkerhet inom produktionsplanering, logistik och supply chain management. Forskning handlar företrädesvis om utveckling, analys och tillämpning av stokastiska modeller gärna i samarbete med industrin. Metodmässigt kan forskningen hänföras till områdena management science, operations research, och prescriptive business analytics. Exempel på aktuella frågeställningar och delområden:

Utformning och styrning av kopplade lager i försörjningskedjor

  • Centraliserad och decentraliserad styrning av kopplade lagersystem i flera nivåer och värdet av olika typer av information
  • Modellering och styrning av distributionssystem med laterala leveransflöden och nödleveranser.
  • Lagerstyrning och servicedifferentiering i distributionssystem med flera olika kanaler (s.k. multi-/omni-kanalsystem)

Hållbara försörjningskedjor i en cirkulär ekonomi

  • Utformning och styrning av ekonomiskt och miljömässigt hållbara distributionssystem
  • Optimering av lager och transportkonsolideringsbeslut under beaktande av både kostnader och emissioner

Styrning av reservdelslager och eftermarknadslogistik

  • Optimering av kostnader och servicenivåer

Planering och styrning av produktions- och lagersystem

  • Materialflöden i system med produktionsbortfall och osäker produktionsförmåga

Lagerstyrning av produkter med begränsad livslängd och försäljningstid

  • Styrning av leveransflöden och återförsäljarlager av produkter i dagligvaruhandeln

Teknologistrategier och affärsmodeller 

Forskningen inom teknologistrategier och affärsmodeller är inriktad mot ledning och utveckling av industriella företags värdeskapande och innovativa förmågor samt hur dessa realiseras i affärsutveckling. Forskningen bygger på nära koppling och samverkan med näringsliv och utbildning. Genom att utgå från de behov som finns hos näringslivet kan resultaten omsättas i praktiken och bidra till att stärka den långsiktiga konkurrensförmågan hos främst svensk industri.

Sidansvarig: info@iml.lth.se | 2023-03-20