lu.se

Personal

 • Alexanderson, Ola
  Ekon. dr, Universitetslektor
 • Asplund, Carl-Johan
  FK, Universitetsadjunkt
 • Berling, Peter
  Tekn. dr, Universitetslektor, Docent
 • Brieditis, Ludwig
  Doktorand
 • Bäckström, Izabelle
  Tekn. dr, Universitetsadjunkt
 • Elofsson, Ingela
  CE, Universitetsadjunkt, Studierektor
 • Magyarosi, Kristina
  Utbildningsadministratör
 • Malmberg, Filip
  Doktorand
 • Marklund, Johan
  Professor, Avdelningsföreståndare
 • Nilsson, Bertil
  Tekn. lic, Adjungerad universitetslektor
 • Tell Dragg, Therese
  Civ.ek., Ekonom