lu.se

Avdelningen för produktionsekonomi

Avdelningen för produktionsekonomi forskar och utbildar inom ledning och styrning av industriella verksamheter. Vi ansvarar för ett brett spektrum av affärsorienterade kurser på Lunds Tekniska Högskola.

Vår forskning bedrivs inom två områden: 

  • Teknologistrategier och affärsmodeller
  • Produktions- och lagerstyrning 

På vår webbplats kan du hitta information om våra anställda, utbildning, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

 

Biträdande och ställföreträdande prefekt

Johan Marklund, professor
johan.marklund@iml.lth.se
+46 46 222 80 13

Besöksadress

Kemicentrum KC4, våning 1
Naturvetarvägen 18
223 62 LUND

Postadress

Avdelningen för produktionsekonomi

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Lunds Tekniska Högskola
Box 118
221 00 LUND

Hämtställe

9

Studenter vid Avd. för produktionsekonomi får pris för bästa examensarbete

Stort grattis till Rebecka Marklund och Carolina Ramberg som har tilldelats Sparbanksstiftelsen Färs och Frostas pris för särskilt framstående examensarbete vid LTH 2019 för examensarbetet ”When Comes the Sun? - A Study of Stakeholders, Driving Forces and Future Scenarios of Solar Power in Sweden”
Här finns deras examensarbete

Kontakt

Besöksadress

Kemicentrum KC4, våning 1
Naturvetarvägen 18
223 62 LUND

Postadress

Avdelningen för produktionsekonomi
Lunds Tekniska Högskola
Box 118
221 00 LUND

Hämtställe

9