lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

 

Prefekt/Avdelningsförståndare:
Johan Marklund, professor,
Tel: 046-222 8013

 

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Birgitta.Olvegart@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

 

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Utlysta Exjobb

Exjobb hos Agortus AB och SLU: Frågeställning är hur flödet av frö genom anläggningen ska vara för att risk för sammanblandning ska minimeras samtidigt som anläggningen utnyttjas så bra som möjligt.

BoKlok söker praktikant/exjobbare för Uppföljnings- och analysprojekt.

Syncron söker exjobbare till: Multi Echelon Optimization with upstream demand modeling

GOOVINN erbjuder från produktfokus till tjänstefokus

IKEA söker främst studenter som jobbar i par som studerar civilingenjörsspecialiseringen logistik och produktionsekonomi eller supply chain management.