lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

 

Avdelningen för Produktionsekonomi forskar och utbildar inom ledning och styrning av industriella verksamheter. Vi ansvarar för ett brett spektra av affärsorienterade kurser på Lunds Tekniska Högskola. Vår forskning bedrivs inom två områden: 

  • Teknologistrategier och affärsmodeller
  • Produktions- och lagerstyrning 

 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

 

Avdelningsföreståndare/Biträdande prefekt:
Johan Marklund, professor,
Tel: 046-222 8013

 

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Birgitta.Olvegart@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

 

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Utlysta Exjobb

Examensarbete hos Systecon med Enhetsbyten i samband med förebyggande underhåll 
Modellering av enheter med begränsad livslängd  hos Systecon.

Examensarbete hos Arriva DK Robusta planer för tåg på Arriva DK eller Fleet-management på Arriva Dk del 2

Exjobb på Haldex Environmental Life Cycle Analysis

EG Tacticus erbjuder 2 studenter tillsammans ett examensarbete.