lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

 

Avdelningen för Produktionsekonomi forskar och utbildar inom ledning och styrning av industriella verksamheter. Vi ansvarar för ett brett spektra av affärsorienterade kurser på Lunds Tekniska Högskola. Vår forskning bedrivs inom två områden: 

  • Teknologistrategier och affärsmodeller
  • Produktions- och lagerstyrning 

 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

 

Avdelningsföreståndare/Biträdande prefekt:
Johan Marklund, professor,
Tel: 046-222 8013

 

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Birgitta.Olvegart@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

 

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Utlysta Exjobb

Examensarbet på Folktandvårdens Specialisttandvård

Examensarbete i bland annat simulering av materialflöden inom produktion och lager på Hanson & Möhring.

Examensarbete hos Systecon med Enhetsbyten i samband med förebyggande underhåll 
Modellering av enheter med begränsad livslängd  hos Systecon.

Examensarbete hos Dow Nordic med att Identify Key Growth Market in Nordic region 

Master thesis project – DEMAND PLANNING BUSINESS AREA LIGHTING
IKEA of Sweden, Älmhult 

Master thesis project – NEED PLANNING BUSINESS AREA LIGHTING
IKEA of Sweden, Älmhult 

Examensarbete hos Arriva DK Robusta planer för tåg på Arriva DK eller Fleet-management på Arriva Dk del 2

Master Thesis Project: Identify key Growth opportunities in sustainable source chemistry and plastics. At Dow Nordic

Exjobb på Haldex Environmental Life Cycle Analysis