lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

Produktionsekonomi

Avdelningen för Produktionsekonomi forskar och utbildar inom ledning av produktionssystem. Vi ansvarar för ett brett spektra av affärsorienterade kurser på Lunds Tekniska Högskola. Vår forskning fokuserar främst på produktions- och lagerstyrning. 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

Ställföreträdande prefekt:
Johan Marklund, professor, avdelningsföreståndare
Tel: 046-222 8013

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Birgitta.Olvegart@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Nyheter:

Utlysning av nya examensarbete 

Presentation av examensarbeten

Pågående examensarbeten

Stipendium för bästa examensarbetet inom logistikområdet