lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

 

Prefekt/Avdelningsförståndare:
Johan Marklund, professor,
Tel: 046-222 8013

 

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Birgitta.Olvegart@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

 

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Utlysta Exjobb

Haldex erbjuder Parts & Accessories Strategy

Examensarbete hos Keller: Utvecklings av Ledningssystem

Examensarbete hos Keller: Utvecklings av Ledningssystem

Examensarbete hos Keller: Målet är att ta fram en manual som väcker operatörernas intresse, särskilt de oerfarna och blir en praktisk instruktion för en operatör

Examensarbete hos Syncron:
Multi Echelon Optimization - Upstream demand modeling

Examensarbete hos Lindab:
Analys och utveckling av VMI-baserad produktion och lagerstryning
eller
Integrerad styrning av distributionslagersystem med många lagerpunkter

INNOVATIONSUTVECKLING - RECO BOARD  DIAB är en världsledande leverantör av kärnmaterial som används i sandwichkonstruktioner i kompositmaterial.

Mysigma erbjuder exjobb under våren 2017: E-handeln växer så det knakar, men vilka förutsättningar finns att förbättra lönsamheten med bättre materialstyrning?