lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

 

Prefekt/Avdelningsförståndare:
Johan Marklund, professor,
Tel: 046-222 8013

 

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Birgitta.Olvegart@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

 

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Utlysta Exjobb

Examensarbete hos Keller: Utvecklings av Ledningssystem

Examensarbete hos Keller: Utvecklings av Ledningssystem

Examensarbete hos Keller: Målet är att ta fram en manual som väcker operatörernas intresse, särskilt de oerfarna och blir en praktisk instruktion för en operatör

Ikea erbjuder ett exjobb: Inventory is a way of planning for discrepancies either on selling side or production side