lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

 

Prefekt/Avdelningsförståndare:
Johan Marklund, professor,
Tel: 046-222 8013

 

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Birgitta.Olvegart@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

 

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Utlysta Exjobb

Examensarbete hos Arriva DK Robusta planer för tåg på Arriva DK eller Fleet-management på Arriva Dk del 2

EG Tacticus erbjuder 2 studenter tillsammans ett examensarbete.

Duni erbjuder 1 eller2 studenter examensarbete

SJ söker studenter för 2 exjobb (Framtidens lojalitetsprogram eller Effektivisera hantering av kvalitetsbrister i ekonomisk uppföljning 2 och 2 intership (Konkurrensutsatt dynamisk prissättning eller Framtida partnerskapsstrategi för SJ Prio) hos dem.

Inxide i samarbete med Vinnova LIGHTer söker exjobb för Cost analysis for optimization of thermoplastic composite solutions for high volume production

Lean Production - kvalitetsutveckling av produktionsprocess hos Rådasand AB

DOW erbjuder Participation Strategy BUILDING SOLUTION Nordic

Haldex erbjuder Parts & Accessories Strategy