lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

Produktionsekonomi

 

Avdelningen för Produktionsekonomi forskar och utbildar inom ledning och styrning av industriella verksamheter. Vi ansvarar för ett brett spektra av affärsorienterade kurser på Lunds Tekniska Högskola. Vår forskning bedrivs inom två områden: 

  • Teknologistrategier och affärsmodeller
  • Produktions- och lagerstyrning 

</aside>

 

På vår webplats kan du hitta information om våra anställda, kurser, forskning och publikationer. Aktuella forskningsrapporter och publicerade examensarbeten finns att ladda ned.

</article>

 

Stf. Prefekt/Avdelningsförståndare:
Johan Marklund, professor,
Tel: 046-222 8013

 

Om du behöver mer information, kontakta vår sekreterare via e-post eller telefon: Marie.Månsson@iml.lth.se eller 046-222 80 10.

 

Besöksadress:
Ole Römers väg 1
Maskinteknik (M-huset)
Plan 3 Norra trp.

Postadress:
Box 118
221 00 LUND

Utlysta Exjobb

Examensarbete på Lindab, Grevie, inom lagerstyrning i flera nivåer

IKEA söker främst studenter som jobbar i par som studerar civilingenjörsspecialiseringen logistik och produktionsekonomi eller supply chain management.

Syncron söker exjobbare till: Multi Echelon Optimization with upstream demand modeling

Exjobb hos Agortus AB och SLU: Frågeställning är hur flödet av frö genom anläggningen ska vara för att risk för sammanblandning ska minimeras samtidigt som anläggningen utnyttjas så bra som möjligt