lu.se

Tentamen

Lunds universitet följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av coronaviruset. 

Anmälan till tentamen är obligatorisk i Ladok. Utan anmälan kan läraren inte nå de som skall skriva tentan med instruktioner. Om du inte kan anmäla dig i Ladok, kontakta kursansvarig eller utbildningsadministratör Kristina Magyarosi, kristina.magyarosi@iml.lth.se.

Är du inte anmäld i Ladok kan du INTE skriva tentamen!

Vid digital tentamen är anonymisering inte möjlig.

Glöm inte att avanmäla dig i Ladok om du får förhinder att delta vid tentamen.

 

Ordinarie information vid salstenta


Endast studenter som är anmälda till tentamenstillfället har rätt att delta vid tentamen! Kontroll av föranmälan sker. Det gäller både ordinarie tentor och omtentor.

Länk till anmälan i Ladok: Studentwebb (ladok.se)

Öppettider för anmälan varierar och det är studentens ansvar att hålla sig uppdaterad om öppettiderna. Se information om tentamensperioder och öppettider för anmälan på följande länk: https://www.student.lth.se/mina-studier/tentamen/ 

Anmälningar efter att anmälningstiden gått ut kan inte behandlas anonymt.

Vid omtentamen krävs att minst en student anmält sig innan anmälan stänger, annars genomförs inte omtentamen.

Glöm inte att avanmäla dig ifall du får förhinder. Det gör du i Ladok eller hos utbildningsadministratören efter att anmälan stängt.

Särskilda behov

Studenter med särskilda behov skall i första hand vända sig till Nais/Pedagogiskt stöd. Där får du ett intyg enligt vilket du skall kontakta kursansvarig senast tre veckor före tentamen för att vi skall hinna hjälpa till med särskilda arrangemang.

 

 

Allmän information till dig som skall genomföra en digital hemtentamen vid Avdelningen för produktionsekonomi, LTH

Tentamen kommer att publiceras i Canvas, vid samma datum och tidpunkt som salstentan var planerad att genomföras.

Tentamen kommer att genomföras i formatet ”Open Book”, vilket innebär att hjälpmedel är tillåtna. Vilka hjälpmedel som kommer att vara tillåtna för respektive tentamen kommer att anges på försättsbladet för respektive tentamen. 

Tentamen skall genomföras enskilt, d.v.s. samarbete är inte tillåtet. Genom att skicka in tentamen så intygar du att du löst uppgifterna självständigt (med hjälp av de tillåtna hjälpmedel som anges på tentamens försättsblad).

Plagiatkontroll kommer att ske m.h.a. Urkund och tentamen kan inte genomföras anonymt.

Praktisk information inför och under tentamen

Inloggning i Canvas

Logga in på Canvas med ditt LU-ID i god tid innan tentamen startar. Läs ”Allmän information inför tentamen” samt ”Försättsblad”. Notera att det finns en separat tentamenssida i Canvas.

Tentamen tillgänglig

Tentamen publiceras på en separat tentamenssida i Canvas vid samma datum och tidpunkt som salstentan var planerad.

Tidpunkt för inlämning av tentamen

Tentamenstiden är densamma som för den planerade salstentan, men inlämningstiden är förlängd med 30 minuter för att du skall ha möjlighet att skanna in dina svar och skicka in dem i Canvas.

Inlämning av tentamen

Inlämning av tentamenssvaren sker via Canvas genom att klicka på ”Skicka uppgift”.  Se även instruktion via följande länk under rubriken "Lämna in en uppgift" (en videoinstruktion finns längst ner på sidan): Hitta och lämna in ditt arbete: Att använda Canvas - ny studentguide (lu.se) Endast de tentamenssvar som är inskickade via Canvas kommer att bedömas.

Dina svar kan skrivas för hand och skannas in. Alternativt kan ett ordbehandlingsprogram användas. Det är bra om alla dina svar är samlade i en fil.

Skanning görs med hjälp av en mobilapplikation som kan skapa pdf-filer. Ladda ner en skannerapplikation innan tentamen börjar och prova att använda den. Exempelvis kan Adobe Scan och Genius Scan användas (detta är appar där du automatiskt får alla sidorna i en och samma pdf-fil). Med stor fördel bör du testa hur skanningen fungerar innan tentamen, t.ex. dagen innan.

Skriv ditt namn och personnummer på alla sidor. Sortera dina svar i nummerordning.

Dubbelkolla att din fil är inskickad i Canvas och att den innehåller det du avser att lämna in.

Identifiering

Provdeltagarna måste identifieras vid examinationen. Detta kommer att ske med hjälp av digitala hjälpmedel på följande sätt:
Lägg din ID-handling på ett papper, datera och signera med din underskrift. Detta blad skannas in och lämnas in tillsammans med dina tentamenssvar i Canvas med fördel som första sida.

Frågor under tentamen

Hur kommunikation sker med examinator och teknisk support för respektive tentamen anges på tentamens försättsblad.

Tekniska problem

Om oförutsedda händelser uppstår som innebär att du inte kan skicka in tentamenssvaren via Canvas, skall du omgående skicka dessa till den e-postadress som anges på tentamens försättsblad. Du kommer sedan att bli kontaktad för vidare instruktioner, så bevaka din e-post för svar.

Förlängd tentamenstid

Studenter som är berättigade till pedagogiskt stöd har möjlighet att även vid digital hemtentamen erhålla förlängd tentamenstid eller få annan anpassning enligt ett NAIS-intyg. Anmäl önskemål om detta via e-post till Kristina Magyarosi (kristina.magyarosi@iml.lth.se) och bifoga ditt intyg.

Lycka till!

 

Avdelningen för produktionsekonomi

 

 

 

 Kontakt

Vid frågor kring tentamen, omregistreringar, anmälan om förlängd tid, tillgång till Canvas e.t.c. kontakta kursansvarig.