lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Välkommen att skriva ditt examensarbete vid Avdelningen för produktionsekonomi!

Är du intresserad av att utforska företag och organisationer?

Om du vill studera och utreda frågeställningar som berör kommersiella, strategiska, organisatoriska, logistiska eller produktionsmässiga områden, eller om du har övriga frågor kopplade till examensarbete som t. ex. en idé eller ett förslag från ett företag, vänligen kontakta studierektor Ingela Elofsson.

En första bedömning görs av examensarbetet och därefter utses lämplig handledare och examinator. Sedan kan du påbörja den formella ansökningsprocessen vid LTH via exjobbsblanketten som finns på Studentwebben LTH.

Kurskoder för examensarbete i Produktionsekonomi

MIOM05 Examensarbete i produktionsekonomi (30 hp)
MIOL01 Kandidatarbete i produktionsekonomi (15 hp)

Instruktioner för examensarbete vid LTH

Examensarbete vid LTH via Studentwebben

Civilingenjör - Arbetsprocess examensarbete

Civilingenjör - Arbetsprocess examensarbete (PDF)

Ansökan om examensarbete - Exjobbsblanketten

Examensarbete - Sammanställning av aktiviteter

PM för examensarbete vid Avdelningen för produktionsekonomi

Metodikkurs vid Produktionsekonomi

Alla som ska påbörja sitt examensarbete vid Avdelningen för produktionsekonomi rekommenderas att gå Metodikkurs för examensarbete inom produktionsekonomi.

Kursen ges två gånger per år vid terminsstart.

Vid frågor, vänligen kontakta Bertil Nilsson.