lu.se

Allmänt

                                 Bildresultat för mynt

   

  Uppdraget för avdelningen Produktionsekonomi är forskning och utbildning i samband med ledning och styrning av industriella verksamheter. Vi ansvarar för ett brett utbud av affärsinriktade kurser inom Lunds Tekniska Högskola.

  Vår forskning sker inom två områden:

  • Produktion och lagerstyrning
  • Teknologistrategier och affärsmodeller

  Denna webbplats ger information om lärare och personal, innehållet i olika kurser, riktningar av forskning och publikationer. Det är också möjligt att ladda ner olika aktuella forskningsrapporter, examensarbeten och annat material som kan vara av intresse.