lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Stipendium ansökningar och tävlingar för Årets examensarbete

Kanske dags att söka pengar på ditt exjobb, prata med din handledare först.

Tävlingar, priser och stipendier för examensjobb

Har du gjort ett riktigt bra exjobb är det också värt att uppmärksammas. Det finns såväl uppsatstävlingar du kan delta i som priser och stipendier för väl genomförda exjobb.

Uppsatstävlingar

Flera högskolor och universitet anordnar egna uppsatstävlingar. Kontakta ditt lärosäte för mer information.

  • Svenska Projektakademiens uppsatspris 2021

    Svenska ProjektAkademien har till uppgift att främja utveckling och tillämpning av projektarbetsformen i svenskt arbetsliv. Som ett led i dessa strävanden utlyser akademien ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete på bachelor- eller masternivå (motsvarande C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.

    Priset möjliggjordes från början genom finansiering från forsknings- och utvecklingsnätverket Svenska Projekt. Numera står Svenska ProjektAkademien för prissumman om 10.000 kr.

    Uppsatserna bedöms av en jury bestående av representanter från både näringsliv och högskolor/universitet som finns representerade i akademiens forskningsutskott. Från och med 2014 delas priset ut vid Akademiens årssammankomst i april.

  • Relex Retail & Supply Chain Award : Best Master´s Thesis, Europe

 

Priser

Sveriges Ingenjörer delar ut två uppsatspriser.

 

Studentstipendium:

Sidansvarig: