lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående examensarbeten

Titel: Casestudie – Marknadsanalys av automatiska hotelldörrar

Exjobbare: Fredrika Andreasson

Företag: Assa Abloy AB

Påbörjat: 2020-01-20

Handledare: Ola Alexandersson

 

Titel: Development of a new platform within financial risk & operation

Exjobbare: Gustav Johansson

Företag: Bob Finance AG, Schweiz

Påbörjat: 2020-03-01

Handledare: Carl-Johan Asplund

 

Titel: Effekten av att reducera lagernivåer med hjälp av Multi-Elhelon lager system

Exjobbare: Mirja Björning & Johanna Rådemar

Företag: Duni

Påbörjat: 2020-03-30

Handledare: Johan Marklund

 

 

 

 

Sidansvarig: