lu.se

Produktionsekonomi

Lunds Tekniska Högskola

Instruktioner för examensarbetet

Innan ni påbörjar ert examensarbete i ämnet Produktionsekonomi läser ni noggrant igenom PM för examensarbete  Där finner ni viktig information och instruktioner av examensarbetets olika moment, ert ansvar i processen och vilka blanketter och dokument som ska lämnas in. 

Digital blankett Anmälan till Examensarbete skickas in. Anmälan tillsammans med ett klart måldokument till utbildningsadministratören Agnetha Karlberg, som lämnar blanketten/er till examinator för påskrift. Därefter skickas den åter till programplaneraren för anmälan till kursen för examensarbetet - MIOM05.

Utöver ovan PM finns här en Checklista för examensarbetet. 

När det är dags för presentation av arbetet skickar ni ifylld Presentation-mall till agnetha.karlberg@iml.lth.se så anslår hon presentationen på hemsida och anslagstavlor.

När ni presenterat ert egna examensarbete, samt opponerat på någon annans ska ni lämna in denna blankett Sammanställning av examensarbete  till utbildningsadministratören Agnetha Karlberg. Denna blankett är underlag för att betyg ska kunna läggas in i Ladok.

Det är obligatoriskt att lämna sitt examensarbete till tryckning och det gör ni efter presentationen. Ni mejlar rapporten i A4-format i en pdf-fil till utbildningsadministratören Agnetha Karlberg som beställer ett digitalt provtryck. När ni godkänt provtrycket trycks böckerna och när administratören fått den populärvetenskapliga artikeln är arbetet slutligt och betyget läggs in i Ladok.

Blankett för godkännande av publicering är den sista blanketten som ska skickas in till utbildningsadministratören agnetha.karlberg@iml.lth.se 

Endast dessa logotyper får användas vid LTH
Brons
och svart

Sidansvarig: